Brede School Kinderfonds

Wij kunnen u met trots mededelen dat wij dit jaar het Brede School Kinderfonds hebben opgericht. Het Brede School Kinderfonds is een vangnet om materiële ondersteuning te bieden aan kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen waardoor participatie aan maatschappelijke, sociale en culturele activiteiten wordt gestimuleerd en sociale uitsluiting wordt voorkomen.

De doelgroep van het Kinderfonds is jeugd tot 18 jaar, met name scholieren (PO/VO) in Gouda die leven in moeilijke financiële omstandigheden. Het Kinderfonds is bedoeld voor kinderen die buiten de voorliggende voorzieningen vallen en hierdoor niet mee kunnen doen met maatschappelijke, sociale en culturele activiteiten. Meer informatie over het aanvraagformulier en de voorwaarden voor een aanvraag volgen nog.

De aanvragen voor het Kinderfonds worden behandeld door een werkgroep, bestaande uit drie vrijwilligers. Deze werkgroep staat onder leiding van een Brede School coördinator. De werkgroep zal getraind worden in de werkwijze voor het beoordelen van de aanvragen. Ook zal er een geheimhoudingsverklaring ondertekend worden om de privacy van de aanvragers te borgen. Voor deze werkgroep zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die zich willen inzetten voor de ontwikkelingskansen van Goudse kinderen. Meer informatie is te vinden bij vacatures.

Terug naar overzicht
Brede School Gouda