Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling

Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandigen verplicht een meldcode te hebben. Dit staat in de wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld.

Ook de Brede School Gouda heeft een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

De medewerkers en aanbieders van  de Brede School Gouda zijn verantwoordelijk voor het effectief reageren op signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Dit doen zij door attent te zijn op signalen en vervolgens effectief te reageren.
De “meldcode” kan hen daarbij helpen.
In de meldcode staat een duidelijke beschrijving van de gedragsregels welke nageleefd dienen te worden door alle medewerkers en aanbieders van de Brede School Gouda.  De meldcode beschrijft in vijf stappen wat medewerkers of aanbieders moeten doen bij vermoedens van geweld.
Bij (vermoedens van) seksueel grensoverschrijdend gedrag is er een uitgebreider stappenplan opgenomen in de meldcode. 

Klik hier voor de meldcode.

Brede School Gouda