Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling

Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandigen verplicht een meldcode te hebben. Dit staat in de wet Verplichte ‘meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Ook de Brede School Gouda heeft een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het doel van een protocol is te komen tot een eenduidige werkwijze binnen onze organisatie.
Anderzijds is het doel van protocollen ook om ernaar te streven moeilijke en/of onveilige situaties zo goed mogelijk te signaleren en te hanteren. Het protocol ‘meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ is er daar één van. Dit protocol is niet op de website geplaatst, maar is wel bij ons op te vragen.

Momenteel loopt er een aanvraag voor het keurmerk ‘meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. Dit keurmerk wordt uitgereikt als er tenminste één aandachtsfunctionaris met lidmaatschap bij het LVAK (Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling) aangesloten is. Daarnaast moet het protocol kindermishandeling en huiselijk geweld aan de gestelde voorwaarden voldoen. Aangezien wij aan deze vereisten voldoen en belang hechten aan het naleven van de Meldcode maken we dit graag zichtbaar middels het keurmerk.

Binnen onze organisatie is Mariëlle Visser aangesteld als aandachtsfunctionaris. Voor zaken rondom de Meldcode kunt u altijd mailen of bellen naar de Brede School. Daarnaast worden al onze coördinatoren, projectleiders en vrijwilligers geïnformeerd en getraind in de Meldcode.

Mariëlle Visser
marielle.visser@bsgouda.nl

Brede School Gouda