Algemeen

Sinds 7 januari 2019 zijn we gestart met het bieden van laagdrempelig huiswerkbegeleiding aan leerlingen in Gouda van groep 4 basisonderwijs t/m 6 VWO voortgezet onderwijs. Dit doen we in samenwerking met Stichting Leren voor de Toekomst.

 

 

Brede School Gouda