Wat is het kinderfonds?

Het kinderfonds is een vangnet om materiële ondersteuning te bieden aan kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen waardoor participatie aan maatschappelijke, sociale en culturele activiteiten wordt gestimuleerd en sociale uitsluiting wordt voorkomen.
De doelgroep van het Kinderfonds is jeugd tot 18 jaar, met name scholieren (PO/VO) in Gouda die leven in moeilijke financiële omstandigheden. Het Kinderfonds is bedoeld voor kinderen die buiten de voorliggende voorzieningen vallen en hierdoor niet mee kunnen doen met maatschappelijke, sociale en culturele activiteiten. De aanvragen voor het Kinderfonds worden behandeld door een werkgroep, bestaande uit drie vrijwilligers. Deze werkgroep staat onder leiding van een Brede School coördinator.

Brede School Gouda