Doelstellingen en gewenste resultaten

Spel is de belangrijkste ontwikkelmotor voor kinderen. Door spel ontdekken zij de wereld om zich heen en leggen zij prille contacten met leeftijdsgenootjes. Jonge kinderen spelen nog meer naast elkaar dan met elkaar. Dit parallel spel stimuleert de kinderen en geeft ze zelfvertrouwen: een goede basis voor hun verdere ontwikkeling. Het spel en de diversiteit van de activiteiten zijn de sleutel tot een rijke taalontwikkeling.
Een laagdrempelige collectieve voorziening voor peuters en ouders.
Het stimuleren van educatief partnerschap is de rode draad in deze voorziening.
Spelontwikkeling, taal, kunst en cultuur, sport (bewegen) en onderzoekend leren maken onderdeel uit van het concept.
Opvoedondersteuning wordt geborgd in het plan.
Het voorlichten van ouders, waar kunnen zij terecht als zij vragen hebben. Het actief doorverwijzen naar bijvoorbeeld Het Taalhuis, VVE, Voorlees Express en Spel aan Huis.

Brede School Gouda