Resultaten

Voor iedere Gouwenaar uit de doelgroep is er op korte loopafstand van hun huis een speelcafé te bezoeken. Ze weten welke activiteiten er geschikt zijn voor hun kind en waar ze deze activiteiten kunnen volgen.
Ouders komen in contact met andere ouders en professionals en wisselen zo ervaringen uit. Ouders leren waar zij voor hulp, voor zichzelf of hun kind, terecht kunnen.
Ouders doorbreken hun sociale isolement en werken aan hun eigen netwerk.
Ouders en kinderen raken meer vertrouwd met de Nederlandse taal in hedendaagse praktijk.

Binnen de inloop van het Speelcafé zal er wekelijks een andere educatieve samenwerkingspartner aanschuiven met een activiteit. Gericht op het vergroten van de Nederlandse taal en het educatief thuismilieu. Doormiddel van modellen door professionals en diversiteit aan activiteiten zal elke ouder een manier van aansluiting voelen bij de activiteiten. Het spreken van de Nederlandse taal en het (her-)ontdekken van eigen kwaliteiten en talenten zal bijdrage aan zelfvertrouwen en positiviteit.

Brede School Gouda