Techniekpunt Gouda

In onze huidige maatschappij is een ernstig tekort aan technisch opgeleid personeel ontstaan. Veel jongeren en ouders weten onvoldoende over de mogelijkheden van techniek en hebben vaak een verkeerd beeld van techniek. Er kiezen nog steeds te weinig jongeren voor een technische opleiding. Leerkrachten zijn onvoldoende geschoold en de basisscholen zijn niet voldoende uitgerust voor technieklessen. Volgens onderzoeken is het van belang om een kind zo jong mogelijk in aanraking te laten komen met wetenschap en techniek. Techniekpunt heeft als doel om in samenwerking met gemeente, brancheorganisaties, bedrijven en alle onderwijsinstellingen het jonge kind (4 t/m 12 jaar) kennis te laten maken en te enthousiasmeren voor techniek.

Doelen
- Het stimuleren van onderzoekend en ontwerpend leren.
- Kinderen, jongeren, ouders, leerkrachten, en docenten enthousiasmeren voor technologie.
- Het vergroten van het netwerk en de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.
- Het organiseren van en zorg dragen voor samenhang en afstemming van activiteiten.
- Het verwerven en delen van kennis, materialen en middelen.

Samenwerkingspartners
- Gemeente Gouda
- Het Ondernemers Fonds Gouda
- Het Goudse onderwijs
- Het Goudse en regionale bedrijfsleven
- Stichting Federatie De Brede School Gouda
- Brancheorganisaties, zoals bv.: Otib, Metaalunie, Bouwend Nederland
- Expertisecentrum W&T Delft
- Aanbieders van activiteiten

Vliegende start
Op de bedrijvendag van 7 april 2016 is het initiatief ’Techniekpunt Gouda’ gelanceerd. Wethouder Daphne Bergman heeft samen met kinderen van een basisschool het startsignaal gegeven.

Onderschools aanbod basisscholen
Als eerste heeft Techniekpunt zich gericht op aanbod van het onderschools programma van de Brede School. Hierin zijn allerlei activiteiten opgenomen waar leerkrachten hun groepen voor kunnen inschrijven voor het schooljaar 2016-2017. In het aanbod zijn o.a. bedrijfsbezoeken opgenomen (Mokveld, Natuursteen Gouda en Croda) Verder zijn er techniek– en programmeerlessen konden er diverse techniekkisten worden geleend via de Techniekpunt. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door o.a. diverse bedrijven, de Techniekvrijwilligers Gouda, Verwonderlab, OTIB, Techniektalent.nu, TU-Science Centre Delft en Goudse vrijwilligers. In de toekomst hopen we meer programma’s en leskisten te ontwikkelen in samenwerking met nog meer Goudse bedrijven.

Naschoolse activiteiten
Naast de onderschoolse activiteiten organiseert Techniekpunt ook technieklessen en andere inspirerende workshops na schooltijd. Kinderen kunnen zich daarvoor opgeven via onze vernieuwde website.

Stedelijke en landelijke evenementen
In december heeft Techniekpunt de Collegetour van André Kuipers georganiseerd in samenwerking met Techniekpact en CIV Smart Technologie (ID College). Wel 300 kinderen van de groepen 7 van alle Goudse basisscholen hebben op 9 december deze inspirerende ruimtevaarder ontmoet en in de middag mochten de kinderen allerlei workshops doen op het gebied van chemie, techniek en IT.

In de toekomst hoopt Techniekpunt in samenwerking met de Goudse bedrijven techniek- of inspiratiedagen te organiseren in het kader van Girlsday, de dag van de chemie, het Weekend van de Wetenschap of de Codeweek.Brede School Gouda