Techniekpunt Gouda

Een belangrijke doelstelling van de Brede School Gouda is om in samenwerking met de scholen en samenwerkingspartners de ontwikkelingskansen van de Goudse kinderen te vergroten. De Brede School richt zich op diverse thema's, waaronder Wetenschap, Techniek en Itc. Belangrijke zaken die nu spelen zijn het stimuleren van de 21e eeuwse vaardigheden, Wetenschap & Technologie in het onderwijs, bewustmaking van het tekort aan goed geschoold technisch personeel in het bedrijfsleven en het verbeteren van een goede verbinding tussen de verschillende onderwijsvormen en het bedrijfsleven. Techniekpunt Gouda is een passend initiatief om bovengenoemde ontwikkelingen te ondersteunen en knelpunten op te lossen.


Doelstellingen Techniekpunt Gouda

 • De ontwikkelingskansen van kinderen vergroten.
 • Kinderen, jongeren, ouders, leerkrachten, docenten, schoolmanagement enthousiasmeren voor W&T.
 • Het structureel aanbieden van W&T-lessen aan leerlingen van het PO en VO.
 • Het stimuleren van onderzoekend en ontwerpend leren van kinderen
 • Leerkrachten scholen op het gebied van W&T d.m.v. workshops en inspiratiedagen.
 • Het vergroten van het netwerk en creëren van meer verbinding tussen onderwijs, bedrijfsleven, gemeente en andere partners.
 • Het organiseren van en zorgdragen voor samenhang en afstemming van activiteiten van bedrijven en onderwijs.
 • Het verwerven en delen van kennis, materialen en middelen.
 • Deskundigheidsbevordering door Techniekpunt Gouda bij bedrijven.


Doelgroepen van Techniekpunt Gouda

 • Het kind, de jongere en de ouders/verzorgers.
 • Leerlingen/studenten van verschillende typen onderwijs:
  • Primair onderwijs (PO);
  • Voortgezet Onderwijs (VO);
  • Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO);
  • Hoger Beroepsonderwijs (HBO).
 • De leerkrachten en docenten van de verschillende opleidingsinstellingen.
 • De techn(olog)ische bedrijven in Gouda en omgeving.


Activiteiten van Techniekpunt Gouda

 • Lesaanbod W&T en ICT ontwikkelen en verdiepen voor het Primair Onderwijs.
 • Aanbod gastlessen en bedrijfsbezoeken uitbreiden voor het Voortgezet Onderwijs.
 • Organisatie evenementen voor leerlingen van het PO en VO.
 • Verbinding, netwerk en draagvlak verbreden.
 • Deelname aan het regioplan STO (Sterk Techniekonderwijs).

 

Brede School Gouda