Vrienden van het mentorproject Brede School

De jeugd heeft de toekomst. Wat voor de één vanzelfsprekend is, is voor de ander een onmogelijke opgave. Door fantastische inzet van veel vrijwillige mentoren worden jongens en meiden die het nodig hebben vanuit het basisonderwijs intensief begeleid om de overstap naar het middelbaar onderwijs zo goed mogelijk te make

Ruim 300 koppels
Het is fantastisch om te zien hoe ze in anderhalf – twee jaar tijd met hun mentoren aan hun eigen ontwikkeling werken. Van bijna schuchtere kinderen tot jonge pubers die zelfverzekerd met beide benen op de grond staan en weten wat hen te doen staat voor hun eigen toekomst. Inmiddels hebben ruim 300 jongens en meisjes de overgang naar het middelbaar onderwijs en verder succesvol afgerond!

Al ruim € 65.000,-
De vrienden van het mentorproject genereren al sinds de oprichting aanvullende middelen voor extra mentorkoppels of activiteiten voor de mentorkoppels. Dat doen we natuurlijk nog steeds van harte. Daarbij hebben wij natuurlijk U nodig! Wilt u een financiële bijdrage leveren aan de uitvoering van het mentorproject, een koppel adopteren of een activiteit financieren dan kunt u uw gift overmaken op rekening NL56 RABO 0123 9549 59 t.n.v. Stichting Vrienden Brede School Mentorproject.

Stubbe BV is een van de Goudse bedrijven die een mentorkoppel heeft geadopteerd. In 2017 hebben de Rabobank en Rotaryclub Gouda zich aangemeld als sponsor. Daarnaast ontvangt het project subsidie van de gemeente Gouda.

Vanuit het Coöperatief Dividend Fonds van de Rabobank is een bijdrage van maar liefst € 15.550,- toegekend. Daarvan kunnen de komende 2 jaar 10 tot 14 koppels extra gaan starten. Fantástisch nieuws. Er kunnen immers niet genoeg mentorkoppels starten.

ANBI-status
Als Stichting Vrienden van het Brede School Mentorproject hebben we de Anbi-status waardoor welkome giften aan de Vriendenstichting voor 100% ten goede komen aan de uitvoering van het mentorproject. Soms de broodnodige financiering van een mentorkoppel of soms de financiering van een activiteit voor alle mentoren en leerlingen.

Klankbord directie BS
In de loop der jaren zijn de Vrienden ook een inhoudelijk klankbord voor de projectleiding en de directie van de Brede School Gouda geworden en denken we graag mee over de verduurzaming van het project. Het mentorproject is gestart in Gouda, maar inmiddels zijn ook de buurgemeenten Waddinxveen  en Bodegraven-Reeuwijk aangehaakt. Een ontwikkeling die we alleen maar toe kunnen juichen. Ieder kind heeft immers recht op een goede start naar vervolgonderwijs en daarmee grote kans op een succesvol afgeronde middelbare schoolopleiding en liefst nog veel meer. Daar zetten we ons graag voor in.

Versterking bestuur
Het huidige driehoofdige bestuur is op zoek naar versterking. Het zou fantastisch zijn als twee mensen uit Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk (waarvan één liefst met een financiële achtergrond), zich bij ons willen aansluiten. U bent van harte welkom!

 

Brede School Gouda