Vooraankondiging Mei-academie

We willen ook in 2018 weer een Mei-academie organiseren.

Meer informatie volgt na de kerstvakantie.

Brede School Gouda