Conferentie: wij gaan werk maken van diversiteit!


Als professional heb je te maken met kinderen en ouders met uiteenlopende achtergronden: etnisch, cultureel, talig, enz. Dit brengt uitdagingen maar zeker ook kansen met zich mee.Wij horen van professionals dat zij zoekende zijn hoe zij de samenwerking met ouders uit verschillende achtergronden goed kunnen vormgeven. Hierbij gaat het om verschillende culturen maar ook bijvoorbeeld laaggeletterdheid en armoede. Ook de sociale omgeving van het gezin speelt een rol. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld de buren, geloofsgemeenschap, familie en verenigingsleven. We merken dat veel ouders er alleen voor staan en maar in beperkte mate kunnen terugvallen op een sociaal netwerk. Een ondersteunend sociaal netwerk (helpende community), is heel belangrijk voor ouders, om hun rol als ouder goed in te vullen. Het helpt voorkomen dat problemen onnodig groot worden. Wij willen dat ieder kind opgroeit in een omgeving waarin het zich fijn voelt en zich optimaal kan ontwikkelen.

Op woensdagmiddag 21 november organiseren het CJG, Kwadraad maatschappelijk werk en de Brede School in samenwerking met Actief Ouderschap een conferentie rondom partnerschap met ouders & diversiteit.

In 2018 staat het thema diversiteit centraal in Gouda. Er zijn verschillende activiteiten gepland met aandacht voor de diversiteit in de Goudse samenleving, gericht op onderling begrip, saamhorigheid en verbondenheid. Met de conferentie op 21 november willen wij aansluiten bij dit thema en op zoek gaan naar het antwoord op de vraag: “Wat betekent die diversiteit nu, voor mij als professional, voor de samenwerking met ouders?”

Masterclass
We starten met een prikkelende masterclass van antropoloog Jitske Kramer waarin zij ons meeneemt in de wereld van verschillen.
Culturele antropologie is de discipline die zich afvraagt wat het betekent om mens te zijn tussen mensen. Met een fascinatie hoe mensen samen culturen vormen en hoe culturen mensen vormen. In organisaties en daarbuiten. Antropologen maken vreemd wat vertrouwd is. En vertrouwd wat vreemd is. Om zo ruimte te creëren voor nieuwe manieren van kijken en handelen.Workshops
Verder willen wij je tijdens deze conferentie in workshops:
• laten ervaren dat je er niet alleen voor staat
• de kracht van diversiteit laten ervaren
• tips en tools bieden voor samenwerking met ouders met andere achtergronden
• bewust laten worden waar je invloed op hebt
• tips geven hoe je zelf een helpende community kunt creëren

Levensweg
De levensweg (van het kind en de ouder) uit de conferentie 2016 komt natuurlijk ook weer terug. Op die Levensweg zagen we al dat ouders steeds meelopen maar dat professionals komen en gaan. Communities waar ouders en kind onderdeel van uitmaken, spelen een belangrijk rol op de Levensweg van het kind. Deze communities blijven, soms een bepaalde periode, soms langer en soms zelfs gedurende de hele jeugd. We kennen allemaal het oud Afrikaans gezegde: “It takes a village to raise a child” waarmee wordt bedoeld dat bij het opvoeden en leren van kinderen alle mensen uit de directe omgeving van het kind betrokken zijn.

Mooi voorbeeld uit de praktijk

 Efrat de Groot – Yadgar
Oprichtster en directeur Kenniscentrum Verteltassen, coördinator, docent NT2, begeleidster van Verteltastrajecten


Doelstelling
Na afloop van de conferentie hebben de deelnemers d.m.v. de masterclass de kracht van diversiteit ervaren en zijn zich bewust geworden waar ze zelf invloed op hebben. Tevens krijgen zij tips over hoe ze zelf een helpende community kunnen creëren.

Doelgroep en bereik
Pedagogisch medewerkers, leerkrachten en professionals die werken met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Coördinatoren van projecten die kinderen, gezinnen en ouders ondersteunen door de inzet van vrijwilligers (Goudse bewoners) zoals de VoorleesExpress, Spel aan Huis, Mentorproject, enz. We verwachten 100 deelnemers die kennis, informatie en enthousiasme meenemen naar hun eigen organisaties en daar weer verspreiden onder hun collega’s en uiteraard toepassen in hun dagelijks werk met en/of voor kinderen. Door op deze manier enkele honderden Goudse professionals te inspireren zetten we in op een breed effect bij kinderen, ouders en vrijwilligers in Gouda.

Inwendige mens
Voor de inwendige mens wordt gezorgd. Ontvangst met koffie & thee en een diner.

Praktisch (onder voorbehoud)
Tijd: 14.30 uur – 19.30 uur
Kosten: € 55,00 per persoon
Locatie: nog niet bekend
Aanmelden: meld je snel aan via daisy.derooij@bsgouda.nl

 

 

 

Brede School Gouda