Programma

Ouders en kinderen mogen vanaf 9.00 uur vrij inlopen op dinsdagochtend. De ruimte is aantrekkelijk ingericht en nodigt de ouders en kinderen uit om samen te komen spelen. Dit spel wordt begeleid door vrijwilligers. Ze doen dingen voor, sluiten aan of nemen initiatief voor een spelvorm. Rond half 10 uur start er een activiteit die georganiseerd is door een van de educatieve partners uit de stad. Deze activiteit sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen met als invalshoek de expertise van de partner. Met het aanbod van de educatieve partner beschikken we over een programma waarin taal, sport, gezonde voeding, spel, kunst, cultuur, natuur en techniek aan bod komt. Hiermee vergroten we het educatief partnerschap en de taal bij ouder en peuter. Met deze activiteiten staat ouderpartnerschap op nummer een. Alle ouders doen mee en krijgen handvatten om eenzelfde activiteit ook thuis te doen. Zo vergroten we ook het educatief thuismilieu.
De educatieve partners zullen rouleren in een cyclus en om beurten een activiteit voorbereiden. Op die manier ontstaat een zeer gevarieerd aanbod en is ook ruimte voor talentontwikkeling van ouders en kinderen. Talentontwikkeling is tevens een belangrijke pijler uit de Gelijke Kansen Alliantie waaraan wij ook veel waarde hechten.

Na afloop van de activiteit keren de peuters én hun (groot)ouders terug naar de speelomgeving zodat er nog even gespeeld en nagepraat kan worden.

Brede School Gouda