Voorwaarden kinderfonds

Het Kinderfonds is bedoeld voor ouders met kinderen (tot 18 jaar) die het financieel moeilijk hebben. Uw aanvraag moet voldoen aan een aantal voorwaarden:

- Als uw aanvraag valt binnen het Kindpakket wordt deze niet in behandeling genomen. Wij zullen u doorverwijzen naar de Gemeente Gouda.

Let op: als uw aanvraag voor het Kindpakket is afgewezen, hoeft u niet opnieuw het aanvraagformulier voor het Kinderfonds in te vullen. U kunt dan het ingevulde aanvraagformulier en de afwijzingsbrief van het Kindpakket naar ons opsturen. Wij zullen beoordelen of wij deze aanvraag kunnen toekennen.

- Er kan géén aanvraag gedaan worden voor geld. Wel voor producten/diensten met een maximum van €250,- per kind per jaar. In sommige gevallen kan er gevraagd worden om een deel van het bedrag zelf te voldoen.

- U moet bereid zijn (toestemming geven) om bankafschriften/loonstroken/benodigde informatie aan te leveren. Voor de toekenning van uw aanvraag zullen deze beoordeeld worden.

- Uw aanvraag moet gezien en ondertekend worden door minstens één professional uit de omgeving van uw kind. Bijvoorbeeld een leerkracht of hulpverlener. Door ondertekening van het aanvraagformulier geeft u tevens toestemming dat wij in enkele gevallen contact opnemen met deze professional.

Als uw aanvraag binnen het Kindpakket valt, wordt deze niet in behandeling genomen. Wij zullen u doorverwijzen naar de Gemeente Gouda. Via deze link kunt u een aanvraag doen voor het Kindpakket.

Brede School Gouda