Zomeracademie

Aanmeldingen Zomeracademie 2022 zijn gestart!

Dit jaar is de Zomeracademie van 8 t/m 18 augustus. Het thema is; Geef Gouda Door!

Wat is de Zomeracademie?
De Zomeracademie is een activiteit die jaarlijks plaatsvindt in de laatste 2 weken van de zomervakantie. Tijdens deze twee weken proberen we eventuele achterstanden van kinderen weg te nemen. Een steuntje in de rug voor kinderen die dat goed kunnen gebruiken. Twee weken lang komen kinderen naar school, ’s ochtends krijgen ze les in vakken als rekenen, taal en begrijpend lezen. ’s Middags gaan we erop uit! Zo hebben we in de afgelopen jaren gesupt, de manege bezocht, gekookt en hebben we diverse musea bezocht.

Om mee te kunnen doen aan de Zomeracademie nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek maken we kennis met elkaar en luisteren we naar jouw leervragen. Als je meedoet met de Zomeracademie verwachten we dat je 2 weken aanwezig bent. Het is niet mogelijk om gedeeltelijk aan de Zomeracademie deel te nemen.

Meer informatie of aanmelden? Klik hier!

Brede School Gouda