SportCampus Gouda

Sportcampus Gouda is een plek waar kinderen van groep 3 t/m 8 kennis maken met diverse sporten. In een cyclus van 8 tot 10 weken ontdekken zij iedere week een andere sport die in Gouda aangeboden wordt. Elke week maken zijn kennis met een andere vereniging uit Gouda die de kinderen die dag onderdompelt in haar sport. SPORT•GOUDA zorgt voor de vaste begeleiding en is daarmee het bekende gezicht voor de kinderen. Zij ondersteunen de gastvereniging daar waar nodig.

Zit je in groep 3 t/m 5, klik hier om in te schrijven.
Zit je in groep 6 t/m 8, klik hier om in te schrijven.


Doelen van Sportcampus Gouda:

  • Kinderen met zoveel mogelijk sporten kennis laten maken
  • Kinderen iedere week een goed beweegmoment geven
  • De passie voor een specifieke sport aanwakkeren
  • De drempel om een vereniging binnen te stappen verkleinen
  • Kinderen het plezier van sporten leren ervaren
  • Talentontwikkeling, waar ben ik goed in, wat past er bij mij


Samenwerking met  Goudse verenigingen
Alle sportverenigingen in Gouda hebben de kans om zich te verbinden aan de Sportcampus Gouda. Aan de hand van pakketkeuzes Goud, Zilver, Brons, verbinden zij zich 1 of meerdere keren aan de sportcampus. Per pakket staat er een vergoeding voor de clubkas tegenover.

Gouds Sportakkoord
Met dit initiatief wordt er ook een koppeling gemaakt met het doel en de ambities van het Gouds Sportakkoord. We hebben als doel zoveel mogelijk inwoners (in dit geval de basisschooljeugd) een leven lang voldoende en met plezier te laten bewegen en sporten. Dit is niet alleen omdat sporten gewoon heel leuk is om te doen en te beleven, maar ook omdat het positieve effecten heeft op de gezondheid en het ‘kunnen meedoen’ in de maatschappij.

In pijler 4 van het Gouds Sportakkoord, Vaardig in bewegen, is er aandacht voor “Goed, gezond en verantwoord bewegen is een belangrijke vaardigheid die elke inwoner al op jonge leeftijd aangeleerd moet worden”.
“Door kinderen op een jonge leeftijd al kundig te maken in bewegen wordt enerzijds overgewicht tegen gegaan en anderzijds wordt bewegen een besef waardoor er altijd bewogen blijft en een ongexzonde leefstijl wordt tegengeaan.

Ambitie nummer 8: “Jongeren blijven uitdagen om te sporten”
Met dit initiatief van de Sportcampus Gouda, wat een onderdeel is van het gehele Sportkennismakingsprogramma, verbinden we bewegen en sport op scholen, actief met sportverenigingen en andere sportaanbieders. De kinderen worden uitgedaagd om binnen én buiten schooltijd te blijven bewegen.

test

Brede School Gouda